AgendaWat al geweest is en nog moet komen

Op 18 februari ging vanuit UZ Leuven een Pentalfa sessie door over Tubereuze Sclerose. Samen met prof.dr. Bert Bammens stonden twee van onze medische adviseurs in voor het programma. (http://med.kuleuven.be/nl/permanente-vorming/pentalfa/programma/2015-2016/tubereuze-sclerose)

 

Het Pentalfa-project van de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven is een permanent postacademisch vormingsprogramma op basis van afstandsonderwijs aangeboden via videoconferentie waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen UZ Leuven en vijf verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen, één in elke provincie. Zo kunnen geïnteresseerden in hun eigen regio vanuit verscheidene locaties verspreid over Vlaanderen hetzelfde programma volgen én ook met alle deelnemers in gesprek treden, dit dankzij het Vlaams Ziekenhuisnetwerk. De wetenschappelijke stuurgroep van Pentalfa, met vertegenwoordigers uit alle netwerkziekenhuizen en disciplines, probeert steeds een veelzijdig programma aan te bieden dat zowel artsen, tandartsen, klinische biologen als andere geïnteresseerden kan boeien.

Op donderdag 18 februari stond Tubereuze sclerose op het programma. Deze Pentalfasessie bood een forum voor een overzicht van het brede klinische spectrum van dit ziektebeeld, de recent verworven inzichten in de pathogenese, een toelichting bij de gepubliceerde consensus over diagnose en opvolging, en nieuwe therapeutische mogelijkheden. De avond werd vanuit Leuven gemodereerd door Prof. Dr. Bert Bammens van de dienst Nefrologie in UZ Leuven, en werd meegevolgd op 5 andere locaties: Bonheiden (Dr. Wim Lemahieu, Nefrologie), Brugge (Dr. Sylvie Vermeire, Nefrologie), Genk (Dr. Elke Van Hoyweghen, Kindernefrologie), Ronse (Dr. Elien Mahieu, Nefrologie) en Turnhout (Dr. Miranda Zeegers, Nefrologie-Diabetologie-Endocrinologie).

Eerst gaf Prof. Dr. Djalila Mekahli (Kindernefrologie, UZ Leuven) een overzicht van de pathogenese en de uitgebreide klinische symptomen van TSC, en de recent ge-update diagnostische richtlijnen. Vervolgens sprak Prof. Dr. Liesbeth De Waele (Kinderneurologie, UZ Leuven) over de neurologische manifestaties bij TSC en de resultaten van klinische studies met mTOR-inhibitoren, aangevuld met een update van de meest recente richtlijnen over behandeling en follow-up van deze aspecten. Prof. Dr. Bert Bammens sloot deze interessante avond af met een uiteenzetting over de nefro-urologische manifestaties bij TSC met focus op de resultaten van klinische studies en de richtlijnen voor opvolging.