Blog

Eva Schoeters

Pepijn kreeg op 1,5 jaar de diagnose TSC. Epilepsie was bij hem, zoals bij velen, de verklikker. Tot Pepijn’s diagnose, lag mijn focus buiten ons gezin altijd met veel goesting op mijn job bij Monumentenwacht. Dat kwam de laatste jaren onder druk te staan, maar nu, door halftijds te werken, vind ik terug de juiste evenwichten. En nu Pepijn goed gewend is geraakt in een fantastische school, komt er tijd en energie vrij om iets meer doen met en voor TSC.

Read more ...